สารจาก เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2022)

สารจาก เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2022)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ธ.ค. 2564

| 739 view

สารจาก
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2022)

****************

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ดิฉัน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอส่งความปรารถนาดีและกำลังใจมายังพี่น้องชาวไทยในสเปนและอันดอร์รา ตลอดจนเพื่อนชาวสเปนและอันดอร์ราทุกคน

ขอให้ทุกท่านก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ด้วยความสดชื่นแจ่มใส เปี่ยมล้นด้วยพลังกาย และพลังใจที่เข้มแข็ง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะยังสร้างความท้าทายไม่น้อยแต่ดิฉันพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกคน มีความมุ่งมั่นที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสเปนและอันดอร์ราให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะมุ่งพัฒนาความร่วมมือในมิติใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในอนาคต รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย และการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย

สุขสันต์ปีใหม่แด่ทุกท่านและครอบครัวค่ะ

นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต
 เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

 

new_year_2022_thai new_year_2022_thai