สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการแก่ชุมชนไทยในเกาะเตเนริเฟและหมู่เกาะคานารี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการแก่ชุมชนไทยในเกาะเตเนริเฟและหมู่เกาะคานารี

3 ต.ค. 2564

116 view
เมื่อวันที่ 29 กันยายน -1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการแก่ชุมชนไทยในเกาะเตเนริเฟและหมู่เกาะคานารี ในโอกาสนี้ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นผู้นำคณะเดินทางเยือนเกาะเตเนริเฟในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานกงสุลประกอบด้วยการรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และการจัดบรรยายในระบบ hybrid format โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายในหัวข้อกฏหมายแรงงานของสเปน โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับชุมชนไทย ซึ่งนาย Wolfgang Kiessling กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำหมู่เกาะคานารีจัดขึ้น เพื่อต้อนรับคณะฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564
 
ในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายกงสุลได้พูดคุยสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาะเตเนริเฟ และหมู่เกาะคานารี รวมถึงแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการให้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย ตลอดจนให้กำลังใจแก่คนไทยและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดด้วย
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำหมู่เกาะคานารี และสมาคมคนไทยในหมู่เกาะเตเนริเฟที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ