ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปน

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปน

25 ต.ค. 2564

5,687 view

Para versión en español, pulse aquí

For English please click here

หากเดินทางจากอันดอร์รา คลิกที่นี่

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปน (ข้อมูลล่าสุด ณ 10 มกราคม 2565)

 

1️⃣ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

2️⃣ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณาขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

3️⃣ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox สามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ

 

ช่องทางติดต่อสอบถาม/ตรวจสอบสถานะ Thailand Pass สำหรับ Phuket Sandbox -

อีเมล
phuket.thailandpass@gmail.com

แบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeio3hoC2dYWsI_QEHK5UrJqb41mwxR57HkO_lWun_grxGoAQ/viewform

โทรศัพท์
+66 76530220 /26
+66 653503050 /59

 

- ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยต้องลงทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th เพื่อรับ Thailand Pass QR Code สำหรับใช้แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โปรดลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วัน ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

 

*************

การเดินทางจากสเปนเข้าประเทศไทย ในรูปแบบ Sandbox (สำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว)

มีเงื่อนไข ดังนี้

- ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง (หากยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน โปรดดูข้อมูลด้านท้ายของหน้านี้) 
- เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ Sandbox แล้วต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และรอผล หลังจากทราบผลตรวจว่าเป็นลบแล้ว จึงจะสามารถเดินทางภายในพื้นที่ Sandbox โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้ผู้เดินทางรายงานตัวเมื่อกลับมายังโรงแรมทุกวัน โดยห้ามไปพำนักค้างคืนในสถานที่อื่น 
- ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยก่อนครบกำหนด 7 วัน แต่หากจะพำนักในพื้นที่ Sandbox น้อยกว่า 7 วัน สามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยได้


- **สำคัญ - ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต้องมีเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
               - หากผลการตรวจ RT-PCR พบว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรคโควิด - 19 ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้เดินทางเคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันแต่ไม่เกิน 3 เดือนหลังจากมีอาการป่วยหรือตรวจพบเชื้อครั้งแรก ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้วมาแสดงด้วย**

ยกเว้น ผู้เดินทางที่มีอายุยังไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์และเดินทางมาพร้อมผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีเอกสารการตรวจโควิด-19

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับลงทะเบียน (Sandbox) ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th

1. หนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ จะต้องมีวีซ่า หรือเอกสารเดินทางตามที่กำหนด หรือได้รับยกเว้นวีซ่า ขึ้นอยู่กับสัญชาติ)

2. สำหรับเดินทางไปภูเก็ต พังงา และกระบี่ - ข้อมูลเที่ยวบินที่จะใช้เดินทางจากสเปนไปยัง จ.ภูเก็ต (สามารถต่อเครื่องบิน (transit) ในต่างประเทศ เพื่อมายังสนามบินนานาชาติในประเทศไทย โดยไม่ออกนอกพื้นที่ transit และใช้เวลาต่อเครื่องบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง)

หากประสงค์เดินทางตรงไปยังเกาะสมุยต้องจองตั๋วเครื่องบินจากสเปนไปยังสมุยในการจอง (booking) เดียวกัน โดย transit ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ไปยังสนามบินเกาะสมุย (USM) โดยเที่ยวบินจาก BKK ไปยัง USM ต้องขึ้นต้นด้วย PG5xxx เท่านั้น

3. หลักฐานการชำระค่าที่พัก (โรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+ หรือ AQ) อย่างน้อย 7 วัน เมื่อผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ Sandbox (ดูรายชื่อโรงแรมได้จากเว็บไซต์ www.agoda.com/quarantineth https://www.shathailand.com หรือสามารถจองที่พักโดยตรงกับโรงแรม)

สำหรับเดินทางไปยังภูเก็ต พังงา และกระบี่ ต้องแนบหลักฐานการชำระค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ในระบบลงทะเบียนด้วย สามารถชำระได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandpsas.com/

สำหรับเดินทางไปยังเกาะสมุย โปรดตรวจสอบว่าหลักฐานการชำระค่าที่พักได้รวมค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR แล้ว

4. เอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination)

   (1) ผู้เดินทางอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง
   (2) ผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง (แต่ในกรณีเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน)
   (3) ผู้เดินทางอายุยังไม่ครบ 12 ปีบริบูรณ์และเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
   (4) ผู้เดินทางเคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้ว และได้รับวัคซีนหลังจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว

 

ชนิดของวัคซีนที่สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทาง ได้แก่ 
(1) CoronaVac by Sinovac (2 โดส)
(2) AstraZeneca by AstraZeneca & Oxford University / SK BIOSCIENCE (Korea) / Siam Bioscience / Serum Institute of India (2 โดส)
(3) Pfizer-BioNTECH COVID-19 vaccine / Comirnaty by Pfizer-BioNTECH (2 โดส)
(4) Janssen by Johnson & Johnson Services, Inc. (1 โดส)
(5) Moderna by Moderna Inc. (2 โดส)
(6) Sinopharm Vaccine / COVILO by Sinopharm Co., Ltd. (2 โดส)
(7) SputnikV (Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology) (2 โดส)

(8) Covaxin (Bharat Biotech International Limited (BBIL))

5. เฉพาะชาวต่างชาติ ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในประเทศไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ อาจเลือกซื้อประกันได้จาก https://covid19.tgia.org (ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย และมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว)

ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วและประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Alternative Quarantine
สามารถเลือกเข้ารับการกักตัว 7 วัน

 

ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปนแบบ Alternative Quarantine
- ยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ต้องกักตัว 10 วัน
- ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว สามารถเลือกกักตัว 7 วัน

**สำคัญ - ชาวต่างชาติต้องมีเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

              - หากผลการตรวจ RT-PCR พบว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรคโควิด - 19 ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้เดินทางเคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันแต่ไม่เกิน 3 เดือนหลังจากมีอาการป่วยหรือตรวจพบเชื้อครั้งแรก ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้วมาแสดงด้วย**

ยกเว้น ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย และ ผู้เดินทางที่มีอายุยังไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์และเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีเอกสารการตรวจโควิด-19 (อย่างไรก็ดี ควรตรวจสอบกับสายการบินเกี่ยวกับมาตรการของสายการบินที่จะใช้เดินทางด้วย)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th

1. หนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ จะต้องมีวีซ่า หรือเอกสารเดินทางตามที่กำหนด หรือได้รับยกเว้นวีซ่า ขึ้นอยู่กับสัญชาติ)

2. ข้อมูลเที่ยวบินที่จะใช้เดินทางจากสเปนไปยังประเทศไทย (สามารถต่อเครื่องบิน (transit) ในต่างประเทศ เพื่อมายังสนามบินนานาชาติในประเทศไทย โดยไม่ออกนอกพื้นที่ transit และใช้เวลาต่อเครื่องบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง)

ปัจจุบันมีเที่ยวบินจากต่างประเทศไปยังกรุงเทพฯ และภูเก็ต (ไม่อนุญาตการต่อเครื่องบิน (transit) ภายในประเทศไทยเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ)

3. เอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่เป็นสถานที่กักกันตัว ที่ชำระค่าโรงแรมเต็มจำนวนแล้ว และต้องระบุบริการ ได้แก่ รถรับจากสนามบิน อาหาร 3 มื้อต่อวัน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 2 ครั้ง สามารถดูรายชื่อโรงแรมที่เป็น AQ ได้จาก https://www.agoda.com/quarantineth https://www.shathailand.com หรือสามารถจองที่พักโดยตรงกับโรงแรม

ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ต้องจองโรงแรมเพื่อเข้ารับการกักตัว 10 วัน
ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว สามารถจองโรงแรมเพื่อเข้ารับการกักตัว 7 วัน

4. เฉพาะชาวต่างชาติ ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในประเทศไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ อาจเลือกซื้อประกันได้จาก https://covidtgia.org (ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย และมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว)

 

*******************

ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ Thailand Pass 

https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2